Без рубрики

Як оформити декларацію відповідності?

Під час реалізації ідеї, розробки електронного пристрою виникає питання “Що необхідно для продажу товарів на ринку України?”

Почнемо з головного — за законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” виробник продукції повинен скласти декларацію відповідності.

Декларація про відповідність — документ, який підтверджує відповідність виробленої продукції вимогам технічного регламенту.

Декларація є обов’язковим документом, якщо виріб підпадає під дію одного або декількох технічних регламентів. Декларація відповідності повинна супроводжувати товар на всіх етапах від виробника до покупця. Кожен зацікавлений має право ознайомитись з документом, який гарантує безпечність використання товару. Це може бути магазин, куди виробник постачає свою продукцію, або кінцевий споживач.

Технічні регламенти розробляються, щоб запобігти продаж неякісного або навіть небезпечного товару на території України. Тому продукція, яка продається на ринку України, повинна відповідати вимогам технічних регламентів.

Технічний регламент — нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим.

Як отримати декларацію про відповідність?

Декларацію не отримують, а виробник складає її самостійно та бере на себе повну відповідальність за безпечність використання приладу. Для цього не треба звертатись до якогось державного органу. Шаблон декларації можна скачати у додатку до Технічного регламенту.

Але це не означає, що декларацію можна оформити під “чесне слово”.

У Технічних регламентах описана процедура оцінки відповідності та надання презумпції відповідності вимогам регламенту. Далі ми постараємось детально пояснити, як правильно скласти декларацію про відповідність, та що треба зробити перед її оформленням.

Оцінка відповідності технічному регламенту

Оцінка відповідності — процес доведення того, що вимоги, пов’язані з безпечністю, які стосуються продукції, були виконані.

Виробник повинен розробити технічну документацію, яка має містити інформацію для оцінки відповідності технічному регламенту. Повинні бути описи, результати розрахунків, креслення, протоколи випробувань, тощо.

На початку процесу оцінки відповідності виробник має визначити під дію яких технічних регламентів підпадає його продукція.

Нас цікавлять саме електронні прилади, так як ми займаємось розробкою електроніки. Вони підпадають під дію 2 технічних регламентів:

  • Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання
  • Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

Технічні регламенти містять процедури оцінки відповідності (модулі).

Модуль оцінки відповідності — уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина.

Модулі встановлюють обов’язки виробника та ступінь залучення внутрішніх ресурсів виробника або органу з оцінки відповідності.  Позначаються літерами від A до H.

У Технічному регламенті вказується які модулі можуть бути застосовані.

Процедури оцінки відповідності охоплюють стадію проектування і виробництва. Деякі модулі охоплюють обидві стадії. Якщо модуль охоплює лише одну стадію, то він застосовується разом з іншим модулем. Наприклад, модулі C, D, E і F використовуються у комбінації з модулем B.

У техрегламенті низьковольтного електричного обладнання вказано, що оцінка відповідності має відбуватись за Модулем А (внутрішній контроль виробництва). Це означає, що виробник самостійно забезпечує та гарантує відповідність продукції вимогам технічного регламенту, без задіяння третьої сторони.

У техрегламенті з електромагнітної сумісності обладнання відповідність вимогам доводиться однією з процедур:

  • Модуль А (внутрішній контроль виробництва);
  • Модуль B, Модуль C (експертиза типу в поєднанні з відповідністю типу на основі внутрішнього контролю виробництва).

Модуль В охоплює етап проектування. Цей модуль потребує задіяння уповноваженого органа. Виробник подає заявку на експертизу типу одному призначеному органу за своїм вибором. Уповноважений орган досліджує технічний проект та/або зразок продукції. Якщо типовий зразок продукції відповідає вимогам регламенту, уповноважений орган видає заявнику сертифікат експертизи типу.

Модуль С слідує за модулем В та охоплює виробництво. Виробник самостійно гарантує, що продукція, яка буде введена в обіг, відповідає типові, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам технічного регламенту.

Модулі застосовуються залежно від стадій проектування і виробництва продукції. Виробник самостійно обирає за яким модулем проводити оцінку відповідності. Наприклад, за модулем А сертифікується вже готова партія продукції, а за Модулями В+С спочатку сертифікується прототип продукта, а потім виробництво.

Презумпція відповідності технічному регламенту

Технічні регламенти, які стосуються електроніки, містять перелік стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності техрегламентам.

Презумпція відповідності — припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що визначені в ньому.

Простими словами — щоб довести відповідність технічному регламенту необхідно довести, що прилад відповідає стандартам.

Виробник повинен визначити яким стандартам із опублікованого переліку має відповідати його продукція. Якщо, наприклад, в Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання загально описано, що прилад має бути безпечним для людей, тварин, майна, то у стандарті вказуються конкретні вимоги до приладу.

Щоб довести відповідність стандарту необхідно провести випробування. Це можна зробити на своєму підприємстві, якщо є в наявності необхідне обладнання. Здебільшого таке устаткування коштує дорого, тому можна замовити проведення випробувань в спеціальній лабораторії. Це також не дешеве задоволення, тому про цю статтю витрат треба пам’ятати при плануванні бюджету. Лабораторія має видати протокол випробувань або сертифікат відповідності стандарту. Цей документ додається до технічної документації та є підтвердженням відповідності вимогам технічного регламенту.

Декларацію відповідності та технічну документацію виробник зберігає у себе протягом 10 років після введення електрообладнання в обіг.

Знак відповідності

Коли доведено відповідність вимогам технічного регламенту, виробник має нанести знак відповідності технічним регламентам на кожну одиницю електрообладнання. Маркування електричного обладнання національним знаком відповідності є обов’язковим та проводиться перед введенням в обіг.

Знак відповідності технічним регламентам має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника.

Контроль відповідності продукції

Може здатись, що цей процес ніхто не контролює і можна не проводити випробування пристрою, а безпідставно скласти декларацію і розпочати продаж. Але у будь-який момент на пристрій може звернути увагу орган ринкового нагляду: перевірити чи нанесено знак відповідності на виріб, запросити декларацію відповідності, перевірити на основі чого виробник її склав, та на основі чого гарантує безпечність використання. Якщо у виробника буде підтвердження безпечності приладу акредитованою лабораторією, то проблем не виникне і можна буде продовжити продаж.

Висновок

Якщо коротко, то для продажу продукту на ринку України необхідно скласти Декларацію відповідності технічному регламенту. Для цього треба провести оцінку відповідності та довести, що виготовлена продукція відповідає вимогам технічного регламенту, під дію якого вона підпадає. Щоб довести відповідність електронних виробів техрегламенту, треба довести відповідність стандарту(-ам). А це означає, що необхідно провести випробування в акредитованій лабораторії та отримати сертифікат відповідності стандарту. У декларації виробник посилається на отримані сертифікати, та на основі них гарантує відповідність техрегламенту.

Сподіваємось ми змогли відповісти на основні питання, які виникають під час оформлення декларації відповідності.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *